Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest GROUPA S.T.A.V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GROUPA S.T.A.V sp z o.o.) z siedzibą: 44-200 RYBNIK (NIP: 642-32-17-885 ; Regon: 383459150; nr. telefonu: 530730336, mail: groupastav@groupastav.pl, adres strony internetowej: www.groupastav.pl ).